Γαζωτικές Διβέλονες

LT2-AD740-B TOYOTA
LT2-AD740-B TOYOTA
Δίγαζη διβέλονη, απόσταση βελονιών ¼, βήμα γαζιού 5 χιλιοστά.

Τιμή: 400 €

LSW- 27BLK SEIKO
LSW- 27BLK SEIKO
Διγαζη σπαστή με μεγάλους στροφάλους

Τιμή: 600 €

LT2-B845-903 BROTHER
LT2-B845-903 BROTHER
Δίγαζη αυτόματη με σπαστούς βελονοφόρους.

Τιμή: 1800€

BROTHER LT2-B835-3
BROTHER LT2-B835-3
Γαζωτική διβέλονη αυτολίπαντη,σπαστή, άνοιγμα βελόνας 1/4.

Τιμή:650€