Γαζωτικές

273 – 140042 DURKOPP ADLER
273 – 140042 DURKOPP ADLER
Γαζωτική αυτόματη με ελπίστρια, με αυτόματο σήκωμα ποδιού, κόψιμο κλωστής, στερέωμα με efka moter.

Τιμή: 1.000 €

DDL-201 JUKI
DDL-201 JUKI
Γαζωτική κορδονέτο 9 χιλιοστά βήμα γαζιού.

Τιμή: 250 €

LZ2-B852-3 BROTHER
LZ2-B852-3 BROTHER
Ζικ Ζακ Γαζωτική μηχανή 4 χιλιοστά, αυτολίπαντη.

Τιμή: 500 €

271 DURKOPP
271 DURKOPP
Γαζωτική αυτόματη σήκωμα ποδιού, κόψιμο κλωστής, στερέωμα αρχή – τέλος, τριφασικιά.

Τιμή: 400 €

SL- 590 CONSEW
SL- 590 CONSEW
Γαζωτική αυτόματη, σήκωμα ποδιού, κόψιμο κλωστής και στερεώματα, 380 volt

Τιμή: 450 €

DLN- 415- 2 JUKI
DLN- 415- 2 JUKI
Γαζωτική transport βελόνας, κόψιμο κλωστής και βήμα γαζιού 4 χιλιοστά, 380 volt

Τιμή: 500 €

DURKOPP 211-3
DURKOPP 211-3
Γαζωτική μονοβέλονη, βήμα γαζιού 4 χιλιοστά.

Τιμή:250 €

DDL-555
DDL-555
Γαζωτική μονοβέλονη αυτολίπαντη.

Τιμή:200€

GEMSY 8700-7
GEMSY 8700-7
Γαζωτική μονοβέλονη, αυτολίπαντη .

Τιμή:300€