Γαζωτικές

DURKOPP ADLER 273 – 140042
DURKOPP ADLER 273 – 140042
Γαζωτική αυτόματη με ερπύστρια, με αυτόματο σήκωμα ποδιού, κόψιμο κλωστής, στερέωμα με efka moter.

Τιμή: 1.000 €

DDL-201 JUKI
DDL-201 JUKI
Γαζωτική κορδονέτο 9 χιλιοστά βήμα γαζιού.

Τιμή: 250 €

LZ2-B852-3 BROTHER
LZ2-B852-3 BROTHER
Ζικ Ζακ Γαζωτική μηχανή 5χιλιοστά, αυτολίπαντη.

Τιμή: 500 €

271 DURKOPP
271 DURKOPP
Γαζωτική αυτόματη σήκωμα ποδιού, κόψιμο κλωστής, στερέωμα αρχή – τέλος, τριφασικιά.

Τιμή: 500 €

CONSEW SL-590
CONSEW SL-590
Γαζωτική αυτόματη, σήκωμα ποδιού, κόψιμο κλωστής και στερεώματα, 380 volt

Τιμή: 450 €

DURKOPP 211-3
DURKOPP 211-3
Γαζωτική μονοβέλονη, βήμα γαζιού 4 χιλιοστά.

Τιμή:250 €

BROTHER DB2-B737-413
BROTHER DB2-B737-413
Γαζωτική αυτόλίπαντη, φουλ αυτόματη και βήμα γαζιού 4 χιλιοστά.

Τιμή:650€