Οδηγοί Ραπτομηχανών

ΟΔΗΓΟΙ ΦΑΣΑΣ ΠΛΑΚΟΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟ ΓΥΡΙΣΜΑ
ΟΔΗΓΟΙ ΦΑΣΑΣ ΠΛΑΚΟΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟ ΓΥΡΙΣΜΑ
30-10 εώς 55-20 60-22 εώς 85-32.

Τιμή: 50 €

ΟΔΗΓΟΙ ΦΑΣΑΣ ΠΛΑΚΟΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΟ ΓΥΡΙΣΜΑ
ΟΔΗΓΟΙ ΦΑΣΑΣ ΠΛΑΚΟΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΟ ΓΥΡΙΣΜΑ
28-6 εώς 48-14 54-16 εώς 85-3.

Τιμή: 50 €

ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΑΣΚΑΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΑΣΚΑΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΟΥ
Οδηγός κατόπτρου.

Τιμή: 50 €

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΔΟΓΥΡΟΥ
Οδηγός.

Τιμή: 15 €

ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΑΚΟΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΑΚΟΡΑΦΗΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΟΥ
Οδηγός κοπτοράπτου.

Τιμή: 30 €

ΟΔΗΓΟΣ ΡΕΛΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ ΡΕΛΙ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΟΥ
Οδηγός κοπτοράπτου.

Τιμή: 50 €

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
Οδηγός.

Τιμή: 40 €