Ραπτομηχανές

184-00-2CA-11/802-11 RIMOLDI
184-00-2CA-11/802-11 RIMOLDI
Μπράτσο διβέλονο πουκαμισάδικο με σήκωμα ποδιού με αέρα και κόψιμο κλωστών με αναρρόφηση.

Τιμή: 500 €

Variomatic MDN-3
Variomatic MDN-3
Τριβέλονη αλυσίδα σχεδίων με ερπύστρια.

Τιμή: 1.000 €

PFAFF 481-731/01-6/01-BS
PFAFF 481-731/01-6/01-BS
Γαζωκοπτική.

Τιμή: 300 €

PEGASUS W61-05X
PEGASUS W61-05X
Λαστιχομηχανή διβέλονη με επικάλυψη, άνοιγμα βελόνας 4,8.

Τιμή: 350 €

1702 R.M.D. KANSAI SPECIAL
1702 R.M.D. KANSAI SPECIAL
Πλακοραφή - Λαστιχομηχανή με ερπύστρια και τροφοδοτικό λάστιχου για μποξεράκια.

Τιμή: 500 €

RIMOLDI 264-38 9ML-01
RIMOLDI 264-38 9ML-01
Λαστιχομηχανή εννιαβέλονη για φόρμες ADIDAS.

Τιμή: 1.700 €

RIMOLDI 174-10-4LM-01/850-00
RIMOLDI 174-10-4LM-01/850-00
Λαστιχομηχανή τετραβέλονη με ερπύστρια, με αυτόματα ράουλα για κλειστό λάστιχο. Σήκωμα ποδιού, κόψιμο κλωστών με αέρα. Μοτέρ EFKA τριφασικό.

Τιμή: 2.800 €

SINGER 591
SINGER 591
Ποδόγυρος για τζην με ερπύστρια, αυτόματα στριφωτήρια ανοιγώμενα με αέρα. Αυτόματο σήκωμα ποδιού, κόψιμο κλωστών. Μοτέρ HO-HSINC.

Τιμή: 2.600 €

PFAFF 481-G
PFAFF 481-G
Γαζοκοπτική, τράνσπορτ βελόνας, αυτόματο κομπλάρισμα μαχαιριού και αναρρόφηση ξεφτιών. Φουλ πρόγραμμα. Μοτέρ EFKA τριφασικό.

Τιμή: 2.200 €