Ραπτομηχανές

JUKI MO-2504
JUKI MO-2504
Κοπτοράπτης τρίκλωνος με τσιγκελάκι.

Τιμή:500€

KINGTEX SH-7005 D53-H16
KINGTEX SH-7005 D53-H16
Κοπτοράπτης πεντάκλωνος του πόντου.

Τιμή:500€

BROTHER LT2-B835-3
BROTHER LT2-B835-3
Γαζωτική διβέλονη αυτολίπαντη,σπαστή, άνοιγμα βελόνας 1/4.

Τιμή:650€

JUKI MO2516N
JUKI MO2516N
Κοπτοράπτης πεντάκλωνος 8 χιλιοστά.

Τιμή:600€

JUKI MO-2404
JUKI MO-2404
Κοπτοράπτης τρίκλωνος με στερέωμα.

Τιμή:450€

YAMATO AZ-6003-03AD
YAMATO AZ-6003-03AD
Κοπτοράπτης ητρίκλωνος με στερέωμα.

Τιμή:450€

KINGTEX SH-7024
KINGTEX SH-7024
Κοπτοράπτης τετράκλωνος με στερέωμα.

Τιμή:400€

TYPICAL GK 31030
TYPICAL GK 31030
Πλακοραφή τριόλα.

Τιμή:400€

PEGASUS W 562-01AC
PEGASUS W 562-01AC
Πλακοραφή τριόλα (SPEC-356).

Τιμή:650€