Σακοραπτικές – Τσουβαλάδικες

GEMSY GEM 26-1A
GEMSY GEM 26-1A
Η μηχανή είναι καινούρια.

Τιμή: 170 €